upKeeper IPA - Instant Privilege Access

Ge dina datoranvändare frihet - behåll kontroll och säkerhet

"I have multiple customers who have decreased the number of tickets to their service desk by a whopping 75% by getting rid om end-user admin rights."

Sami Laiho, windows OS & Security Expert, Senior Technical Fellow

Att människan utgör den största IT-säkerhetsrisken är en etablerad sanning. En användare som vill göra ändringar på sin dator behöver admin-rättigheter men utökade rättigheter ökar risken för misstag, intrång, malware och andra säkerhetsproblem.

Best practice, ur ett säkerhetsperspektiv, säger att en användare skall ha så lite rättigheter som möjligt vid varje givet tillfälle. Men utan flexibilitet hämmas användarens produktivitet och belastningen på IT-avdelningen ökar.

Många organisationer har löst det genom att låta samtliga, eller allt för många, användare ha admin-rättigheter vilket öppnar för skadliga program och andra sårbarheter. Andra låser alla klientdatorer helt, vilket försämrar användarupplevelsen och belastar IT- supporten med rutinärenden.

upKeeper Instant Privilege Access gör att en organisation kan ge utvalda användare eller grupper av användare via deras datorer förutbestämda förhöjda rättigheter med full kontroll
och spårbarhet. Lösningen är enkel att implementera och kräver inga förändringar av processer eller policys.

Användaren kan göra sina tillåtna ändringar och IT-avdelningen behåller kontroll och spårbarhet. Snabbt och enkelt.

Låter det intressant? Vi berättar gärna mer och visar
hur upKeeper kan hjälpa dig och din organisation!

Snabbt, kontrollerat och spårbart

Tillåtna ändringar och åtgärder bestäms av organisationen i förväg och aktiveras sedan av användaren själv som får ökade rättigheter omedelbart.

Policies kan sättas per dator eller på grupper av datorer och deras användare vilket förenklar en bredare användning.

IT-avdelningen behöver inte vara involverad när användaren vill nyttja sina rättigheter.

+ Flexibilitet för användaren

+ Kortare tid för att göra en förändring

+ Enklare implementering i hela organisationen

Fungerar var som helst, när som helst

upKeeper IPA fungerar även när internetl­uppkopp­ling saknas.

Felsökning eller ändringar kan göras även om felet gör att internetuppkopp­llingen inte fungerar.

+ Minskar tid till lösning av problem

+ Användaren kan göra ändringar oavsett uppkoppling eller plats.

+ Bättre möjlighet till felsökning även utan internet.

Mer prisvärd och enklare att använda

Med specialiserade och noga utvalda funktioner får ni en optimerad och kostnadseffektiv lösning.

upKeeper IPA är enklare att för både IT-support och användare och möjliggör en lägre licenskostnad för användning i hela organisationen.

+ Lätt att förstå – snabbare att komma igång

+ Billigare implementering i hela organisationen

+ Högre säkerhet och produktivitet till en lägre kostnad

När behövs Instant Privilege Access?

upKeeper IPA behövs när en organisation vill tillåta att en användare gör ändringar på sin dator själv, men samtidigt ha den kontroll och säkerhet som ett ”nedlåst system” ger.
En ändring kan exempelvis vara att installera en applikation som inte finns i standardkatalogen från IT eller när användaren vill göra en systemförändring som att ändra tidszon eller liknande. Det kan också vara att felsöka ett problem när IT-supporten inte har tillgång till datorn.
Ändringen går betydligt snabbare samtidigt som risken för misstag och säkerhetsproblem
minimeras.

Med upKeeper Instant Privilege Access ger man användarna möjlighet att enkelt begära förhöjda rättigheter enligt ett fördefinierat regelverk som fungerar oavsett vart användaren befinner sig och oberoende av uppkoppling eller inte.

När man som användare fått förhöjda rättigheter kan man genomföra godkända uppgifter till exempel installera en applikation.

När man genomfört uppgiften så återkallas rättigheterna och användaren kan därmed inte genomföra fler förändringar med förhöjda rättigheter. Allt som användaren gör med förhöjda rättigheter kommer att loggas så att man följa de i direkt eller analysera i efterhand.

Nedan finns ett översiktligt flöde för hur en användare kan få ökade rättigheter och genomföra ändringar med hjälp av upKeeper IPA.

Vill du lära dig mer om
Instant Privilege Access?

Vi har precis tagit fram en guide som ger en god översikt för att börja sätta
sig in ämnet. Den innehåller även flera mer tekniska delar som hjälper att
skapa förståelse för hur systemet fungerar!