Support

Använd vår helpdesk och vår starka user-community

Helpdesk

Vår helpdesk står i centrum för vår service och support, oavsett om du kontaktar oss via telefon eller via fjärrskrivbordslösningar.

Ring oss på +46 90 349 33 90, eller skicka e-post till help@upkeeper.se

Forum

upKeeper är i stor utsträckning en användardriven produkt. Varje år anordnar vi upKeeper Open, där vi utbyter och samlar idéer.

Vår användargemenskap är mycket aktiv och träffas i detta forum. Många av våra användare är ”power users”, med mycket kunskap som de bara alltför gärna delar med sig av. I forumet kan du ställa dina frågor till oss eller till andra upKeeper-användare. Kanske är det någon annan som står inför samma typ av utmaning som du?