Vår dataskyddspolicy

Hur upKeeper hanterar din personliga information

Hur upKeeper hanterar din personliga information

upKeeper Solutions AB med momsregistreringsnummer 556751-1596, nedan kallad upKeeper, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016:679). Personuppgiftsansvariga är företag som du har tecknat ett avtal med eller av någon annan anledning lämnat dina personuppgifter till. Allmän information som ditt namn, kontaktuppgifter, titel etc. behandlas i upKeepers kundregister. upKeeper är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av denna information.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Den information som vi samlar in om dig behandlas i enlighet med de lagar som gäller vid den tidpunkten vi samlar in den. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och uppfylla avtal, vidta åtgärder som du begär innan ett avtal har ingåtts, göra rättsliga anspråk och skicka ut informationsbrev. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för nyhetsbrev från oss kan du meddela oss detta genom att ringa +46 90 349 33 90 eller skicka oss ett e-postmeddelande.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till företag och organisationer som upKeeper samarbetar med, inom eller utanför EU/EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om det krävs enligt lag.

upKeeper man illustration

Hur samlar vi in denna information och lagrar den?

Personuppgifter kan samlas in genom avtal, e-post, webb och telefonsamtal. Uppgifterna kan också kompletteras och uppdateras med information från offentliga register.

Alla personuppgifter lagras i EU/EES. Dina uppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderar vi dem i enlighet med rätten till radering. Vi kommer inte att radera dina personuppgifter om det finns ett lagligt krav på att lagra dem eller en rättslig grund för att behålla dem. Vi lagrar också dina personuppgifter som du lämnat till oss för att kunna lämna ett erbjudande om en tjänst, lösning eller produkt. Sådana personuppgifter raderas efter ett år. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Om informationen är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar eller tar bort den. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att skicka oss en skriftlig begäran med ditt namn och ditt kundnummer. Underteckna begäran och skicka den till följande adress:

UpKeeper Solutions AB, personuppgiftsansvarig
Pendelgatan 2
904 22 Umeå
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.