Ge dina datoranvändare frihet - behåll kontroll och säkerhet.

upKeeper IPA - Instant Privilege Access

Att människan utgör den största IT-säkerhetsrisken är en etablerad sanning. En användare som vill göra ändringar på sin dator behöver admin-rättigheter men utökade rättigheter ökar risken för misstag, intrång, malware och andra säkerhetsproblem.

Många organisationer väljer att acceptera denna risk för att behålla användarnas flexibilitet. Andra låser ned användarens dator och kräver att IT-avdelningen är involverad även i enkla förändringar, med längre ledtider och ökad belastning som resultat. Oavsett vilket är det inte optimalt.

upKeeper Instant Privilege Access (IPA) ger vanliga datoranvändare förhöjda rättigheter under kontrollerade former, både för vad användaren kan göra och under hur lång tid, utan att IT-supporten behöver vara involverad vid varje tillfälle.

Användaren kan göra sina tillåtna ändringar och IT-avdelningen behålla kontroll och spårbarhet. Snabbt och enkelt.

Låter det intressant? Vi berättar gärna mer och visar hur upKeeper kan hjälpa dig och din organisation! Kontakta oss på

info@upkeeper.se

Snabbt, kontrollerat och spårbart

Tillåtna ändringar och åtgärder bestäms av organisationen i förväg och aktiveras sedan av
användaren själv som får ökade rättigheter omedelbart. Policies kan sättas per individ eller användargrupp vilket förenklar en bredare användning.

IT-avdelningen behöver inte vara involverad när användaren behöver sina rättigheter.

 • Minskad arbetsbelastning för IT-support.
 • Kortare tid för att göra en förändring.
 • En enklare implementering i hela organisationen.
 • Användaren får snabbare ändringar och mer flexibilitet.
Fungerar var som helst, när som helst - även utan nätverk

Användaren har kvar funktionaliteten även när internetuppkoppling saknas. Felsökning (tillsammans med support) kan göras även om felet gör att internetuppkopplingen inte fungerar.

 • Bättre möjlighet till felsökning även utan internet.
 • Minskar tid till lösning av problem.
 • Användaren kan göra ändringar oavsett uppkoppling eller plats.
Mer prisvärd och enklare att använda

Med specialiserade och noga utvalda funktioner får ni en optimerad och kostnadseffektiv lösning.

upKeeper IPA är enklare att för både IT-support och användare och möjliggör en lägre licenskostnad för användning i hela organisationen.

 • Lätt att förstå – snabbare att komma igång
 • Färre samtal till IT-support för ändringar som användaren kan göra själv
 • Billigare implementering i hela organisationen
 • Högre säkerhet och produktivitet till en lägre kostnad

När behövs upKeeper IPA?

IPA behövs när en användare själv vill kunna göra ändringar på sin dator som annars kräver hjälp från IT-support.

Det kan exempelvis vara att installera en applikation som inte finns i standardkatalogen från IT eller när användaren vill göra en systemförändring som att ändra tidszon eller liknande. Det kan också vara att felsöka ett problem när IT-supporten inte har tillgång till datorn.

Hela processen går betydligt snabbare samtidigt som risken för misstag minimeras.

Hur fungerar upKeeper IPA?

upKeeper Instant Privilege Access (IPA) är en funktion som ger vanliga datoranvändare förhöjda rättigheter under kontrollerade former, både när det kommer till vad man kan göra och under hur lång tid. Detta definieras och anges för varje individ eller grupp i förväg av exempelvis IT avdelningen.

I privilegierat läge måste användaren aktivt starta det den vill göra, bekräfta detta genom en inloggning med sina egna inloggningsuppgifter och får då förhöjda rättigheter. Allt som sker med förhöjda rättigheter monitoreras och loggas vilket gör alla förändringar säkra och spårbara.

Då policys definierats i förväg och allt sker lokalt så kan funktionen nyttjats både med och utan kontakt med lokalt nätverk eller internet.

Nedan finns ett översiktligt flöde för hur en användare kan få ökade rättigheter och genomföra ändringar med hjälp av upKeeper IPA.

 1. Användaren begär admin-rättighet genom upKeeper IPA.
 2. IPA ger användaren rättigheter enligt fördefinierad policy.
 3. Användaren gör ändringar och tasks som loggas av IPA.
 4. Admin-rättigheten löper ut efter en fördefinierad tid eller antal åtgärder.
 5. Användaren har inte längre admin-rättigheter.